Ortak Akıl Platformu’nun ekonomi konulu etkinliği dikkat çekti

Ortak Akıl Platformu; 22 Haziran 2021 tarihi saat 09.30 İstanbul/Florya “BÜYÜK TÜRKİYE GÜÇLÜ EKONOMİ” konulu Açıkhava kahvaltı toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya İnşaat, Mobilya, Makine Metal, Kimya, Tekstil, Tarım, Lojistik, Kağıt, Alüminyum, Bilişim, Orman Ürünleri başta olmak üzere birçok sektörden 70 imalatçı iş insanı, STK Liderleri bir araya geldi.

Sektörlerin durumu ve Türkiye Ekonomisinin konuşulduğu istişare toplantısında aşağıdaki konu başlıkları öne çıkartıldı.

*1.* Nitelikli Personel ihtiyacı,

*2.* Organize sanayi bölgeleri sorunları,

*3.* Kobi işletmelerinde finansal erişim maliyet ve zorlukları,

*4.* Sağlanan teşviklerin sağlıklı denetlenmemesi ve süreçlerin uzaması,

*5.* Şirketlerin Kurumsal alt yapılarının yetersizlikleri,

*6.* Kur kaynakları maliyetlerin girdi maliyetleri üzerindeki olumsuz etkileri,

*7.* İthalata dayalı hammadde ürünlerindeki maliyet artışları ve tedarik zincir sorunları,

*8.* Faiz oranının yüksekliği ve işletmeler üzerindeki maliyet baskısı,

*9.* Farklı ülkelerin Türkiye’ye uyguladıkları gümrük vergi oranları,

*10.* İş kanunları ve SGK mevzuatlarındaki açıklardan oluşan işçi mahkemelerin işverenler üzerindeki psikolojik baskıları,

*11.* Yüksek maliyetlerden kaynaklı karsız ekonominin öz sermeye üzerinde olumsuz etkisi

Ortak Akıl Platformu; Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyini yakalamada ve aşmada, ekonomi açısından iş insanının toplumun öncü ve girişimci bir bireyi olduğu inancıyla iş dünyasının düşünce kuruluşu misyonuyla farklı konular değerlendirir ve konuşmacılar iş insanlarına çözümler sunar. Ortak Akıl İş Platformu; siyasi, dini, etnik herhangi bir ideolojik yapısı olmayan, ülke menfaatlerini göz önünde bulundurarak farklı düşüncelere saygılı olan ve bu farklılıkları ülkemiz için zenginlik olarak gören bir platformdur.

Ortak Akıl İş Platformu; her ay düzenli olarak seçkin ve özel davetiyeli 100 katılımcı ile yemekli iş toplantılarını düzenler. Ortak Akıl İş Platformu; ticaretin lider firmalarını ve iş insanlarını bir araya getirip birbirlerini tanımalarına fırsat vererek, gerektiğinde güçlerini birleştirip iş yapma kültürünü üst seviyeye çıkaran ticari birliğin oluşmasına katkı sağlar. Konuşmacılar iş insanlarının gündemlerini değerlendirir, çözümler sunarlar. Katılımcılar; firmalarının yönetim kurulu başkanları, sivil toplum kuruluş liderleri, işletmelerin üst düzey yöneticileri, akademisyenler, girişimcilerdir.